Sobota, 28. března 2020

Panelákový byt v Ústí nad Labem se prodal za 455 tisíc

21.10.2013
Panelákový byt v Ústí nad Labem se prodal za 455 tisíc
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Hospodaření s majetkem státu (Územní pracoviště Ústí nad Labem), prodali ve 3. kole výběrového řízení postarší byt v Ústí nad Labem. Cena nemovitosti dosáhla 455 tisíc korun.
Předmětem výběrového řízení byla bytová jednotka o velikosti 2+1 a spoluvlastnický podíl na společných částech domu a příslušných zastavěných parcelách. Byt je situován v 1. nadzemním podlaží obytného domu v sídlištní zástavbě v katastrálním území Bukov. Skládá se z předsíně, šatny, kuchyně, dvou pokojů, koupelny a WC a jeho celková výměra je 51,9 m2. V bytě nebyly provedeny žádné úpravy a je tedy v původním stavu. Nemovitosti získal stát na základě usnesení Okresního soudu v Ústí nad Labem jako tzv. „odúmrť“.
 
Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: „dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu.“ Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.