Sobota, 28. března 2020

Povodí Vltavy získalo od ÚZSVM pozemky pod řekou Blanice

16.10.2013
Povodí Vltavy získalo od ÚZSVM pozemky pod řekou Blanice
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Strakonice (Územní pracoviště České Budějovice), bezúplatně převedl státnímu podniku Povodí Vltavy pozemky v korytě řeky Blanice.
Celkem 28 pozemkových parcel o výměře 0,5 hektaru se nachází v katastrálním území a obci Bavorov. Několik předaných pozemků tvoří i koryto Bavorovského potoka a jeho přítoků.
 
Řeka Blanice je pravostranným, nejdelším a nejvodnatějším přítokem Otavy. Pramení 10 kilometrů od Volar na Prachaticku a do Otavy se vlévá v Putimi na Písecku. Délka jejího toku je 93,3 km a je 27. nejdelší řekou Česka.