Sobota, 28. března 2020

Převody pod komunikacemi na severu Čech pokračují

22.10.2013
Převody pod komunikacemi na severu Čech pokračují
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Chomutov (Územní pracoviště Ústí nad Labem), pokračuje v bezúplatných převodech pozemků do vlastnictví obcí v okrese Chomutov.
V září převedl ÚZSVM další pozemky pod místními komunikacemi. Rozlohou největší pozemek o výměře 18.347 m2 připadl do vlastnictví obce Černovice. Účetní hodnota majetku je bezmála 440 tisíc korun.
 
Celkem 4 pozemky o výměře 926 m2 v účetní hodnotě téměř 55 tisíc korun získalo bezúplatně pohraniční město Krušných hor Vejprty.
 
ÚZSVM převodem těchto pozemků místních komunikací umožnil sjednocení vlastníka pozemku a tělesa komunikace.