Sobota, 28. března 2020

Sídlo sboru dobrovolných hasičů převedeno ve veřejném zájmu

29.10.2013
Sídlo sboru dobrovolných hasičů převedeno ve veřejném zájmu
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Teplice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně a ve veřejném zájmu převedl obci Světec budovu včetně zastavěného pozemku o výměře 84 m2. Účetní hodnota převedeného majetku je 105 tisíc korun.

Objekt z roku 1933 leží na pozemku ve vlastnictví obce a sídlí v něm výjezdní jednotka sboru dobrovolných hasičů, jejímž zřizovatelem je obec Světec. Od své kolaudace, tedy 80 let, slouží sboru dobrovolných hasičů. Sbor je aktivní také při práci s mládeží, kterou v rámci soutěží Plamen připravuje k jednotlivým závodům. Ve sboru funguje i družstvo dospělých hasičů, kteří se zúčastňují soutěží Krušnohorské ligy.

Obec Světec plánuje rekonstrukci celé budovy. Projektová dokumentace řeší úpravu střechy, zateplení objektu, zavedení nových elektrických rozvodů, přívodu vody, odpadů, vytápění a také opravu podlahy.