Sobota, 28. března 2020

Starší dům v Rokytnici nad Jizerou se prodal za 1,5 milionu

23.10.2013
Starší dům v Rokytnici nad Jizerou se prodal za 1,5 milionu
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Semily (Územní pracoviště Hradec Králové), prodal za 1,5 milionu korun dům s pozemky v Rokytnici nad Jizerou.
Předmětem výběrového řízení byl téměř 100 let starý obytný dům – chalupa, nacházející se v katastrálním území Horní Rokytnice ve střední části města Rokytnice nad Jizerou. Součástí prodeje byly i pozemky o celkové výměře 559 m2. Dům je částečně podsklepený, v přízemí se čtyřmi obytnými místnostmi a sociálním zařízením, v podkroví je půda a jedna obytná místnost.
 
ÚZSVM získal nemovitosti na základě usnesení Okresního soudu v Semilech jako tzv. „odúmrť“. Výnos z prodeje majetku odvedl ÚZSVM do státního rozpočtu.
 
Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: „dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu.“ Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb.,o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.