Sobota, 28. března 2020

Třináctiletý fiátek z pozůstalosti se prodal za 24 tisíc

03.10.2013
Třináctiletý fiátek z pozůstalosti se prodal za 24 tisíc
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Český Krumlov (Územní pracoviště České Budějovice), prodal za více než 24 tisíc korun osobní motorové vozidlo značky Fiat Punto. Nový majitel vzešel ze třetího kola výběrového řízení.
Fiat byl vyroben v roce 2000, měl najeto přes 121 tisíc kilometrů a postrádal platné osvědčení o technické prohlídce. Stát nabyl vozidlo jako tzv. „odúmrť“ a byl jeho pátým vlastníkem. Získanou částku odvedl ÚZSVM do státního rozpočtu.
 
Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: „dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu.“ Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb.,o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.