Sobota, 28. března 2020

Uherskohradišťská pobočka ÚZSVM odvedla do státního rozpočtu téměř 2 miliony z pozůstalosti

07.10.2013
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Uherské Hradiště (Územní pracoviště Brno), odvedl do státního rozpočtu přes 1,5 milionu korun uložených na dvanácti vkladních knížkách. Dalších více než 300 tisíc korun pocházelo z poskytnutých plnění ze dvou smluv o stavebním spoření a smlouvy o penzijním připojištění.
Uvedené finanční prostředky pocházely z pozůstalosti po osobě, jejíž majetek jako tzv. „odúmrť“ připadl státu na základě rozhodnutí Okresního soudu v Uherském Hradišti.
 
Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: „dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu.“ Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.