Sobota, 28. března 2020

ÚZSVM bezúplatně převedl pozemek v národní přírodní rezervaci

11.10.2013
ÚZSVM bezúplatně převedl pozemek v národní přírodní rezervaci
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jindřichův Hradec (Územní pracoviště České Budějovice), bezúplatně převedl Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) majetek ve zvláště chráněném území.
Jednalo se o pozemek v katastrálním území Lužnice, který slouží jako ostatní plocha na břehu rybníka Malý Tisý. Má výměru 81 m2 a hodnotu pouhých 85 korun. AOPK ČR přesto o pozemek projevila zájem, neboť jej potřebuje k plnění svých úkolů v oblasti ochrany přírody. Pozemek se nachází v I. zóně Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko a je součástí Národní přírodní rezervace Velký a Malý Tisý, evropsky významné lokality i Ptačí oblasti Třeboňsko. Bezúplatným převodem ÚZSVM zajistil ucelení majetkové držby státu v této lokalitě, neboť AOPK ČR zde řadu pozemků již spravuje.