Sobota, 28. března 2020

ÚZSVM bezúplatně převedl pozemky ve veřejném zájmu

17.10.2013
ÚZSVM bezúplatně převedl pozemky ve veřejném zájmu
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Zlín (Územní pracoviště Brno), bezúplatně a ve veřejném zájmu převedl obci Jasenná 8 pozemků o celkové rozloze 36.840 m2. Současně ÚZSVM bezúplatně převedl SK Jasenná 2 stavební parcely pod stavbami ve vlastnictví sportovního klubu, které slouží jako zázemí fotbalového hřiště - šatny, sprchy a WC. Účetní hodnota všech předaných pozemků je téměř 650 tisíc korun.
Komplex pozemků tvoří sportovní areál s fotbalovým hřištěm a zahrnuje i přístupové komunikace k areálu. Nemovitosti slouží široké veřejnosti, zejména mládeži. Kromě využití pro SK Jasenná, oddíl kopané, pozemky využívá Základní škola Jasenná pro hodiny tělesné výchovy a konají se zde sportovní a volnočasové akce dětí základní i mateřské školy. Nemovitosti využívají také neziskové organizace v obci a dále sbor dobrovolných hasičů k výcviku svých členů.
 
Pozemky navazující na sportovní areál se podle Účelové inženýrsko-geologické mapy stabilitních poměrů vyhotovené Českou geologickou službou v rámci projektu Svahové deformace v ČR z větší části nacházejí v ploše existujících svahových deformací, čímž je zcela vyloučena jejich jakákoli zastavitelnost.
 
Část pozemků je stále v katastru nemovitostí vedena jako plocha drážní dopravy, neboť byly součástí dnes již historického záměru prodloužení tzv. Baťovy dráhy, tj. železničního spojení z roku 1899 Otrokovice – Zlín – Vizovice do Hranic na Moravě a Horního Lidče dle návrhu z roku 1928. V roce 1934 byla firmou Baťa bez koncese zahájena stavba tratě Vizovice – Horní Lideč a koncese byla dodatečně udělena až v roce 1937 s tím, že stavba měla být dokončena do roku 1942. Válka však výstavbu přerušila a po znárodnění v roce 1948 byla stavba zařazena pod názvem Stavba mládeže do dvouletého a následně i do prvního pětiletého plánu. V roce 1951 však byla nedokončená stavba železnice definitivně zastavena.