Úterý, 26. května 2020

ÚZSVM obohatil sbírky Uměleckoprůmyslového muzea

08.10.2013
ÚZSVM obohatil sbírky Uměleckoprůmyslového muzea
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Hodonín (Územní pracoviště Brno), předal Uměleckoprůmyslovému muzeu v Praze soubor uměleckých děl. Depozitář se rozšířil o starožitné lustry ve stylu art deco, nástěnné a stolní hodiny. Uvedený majetek získal ÚZSVM rozhodnutím soudu jako tzv. odúmrť.
Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: „dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu.“ Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.