Úterý, 26. května 2020

ÚZSVM převedl podíl na kapli Panny Marie

10.10.2013
ÚZSVM převedl podíl na kapli Panny Marie
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Prachatice (Územní pracoviště České Budějovice), převedl obci Malovice ideální spoluvlastnický podíl 1/24 na stavbě kaple Panny Marie v osadě Hradiště, včetně příslušného podílu pozemku pod kaplí. Převedením spoluvlastnického podílu získá obec možnost žádat o finanční prostředky na opravu kaple z grantových programů.
Kaple Panny Marie je zděná stavba, která byla místními obyvateli vybudována již v roce 1899 za účelem zřízení místa setkávání rodáků obce při slavnostních akcích a poutích. Kaple   zaujímá    strategické   místo  v centru  obce.  Severozápadně od osady Hradiště se nachází  keltské ohrazení  Na šancích, které patří k pozoruhodným  pravěkým    památkám,  dokládajícím  společenský a duchovní  život pravěkých Keltů. Odtud také vznikl název Hradiště. Lokalita je vyhledávána milovníky pěší turistiky a cyklisty.
 
Jedná se o majetek, který ÚZSVM získal na základě dodatečného projednání dědictví.