Sobota, 28. března 2020

ÚZSVM prodal chatu s pozemky v zahrádkářské kolonii

15.10.2013
ÚZSVM prodal chatu s pozemky v zahrádkářské kolonii
Zaměstnanci odboru Odloučené pracoviště Chomutov (Územní pracoviště Ústí nad Labem), prodali za 150 tisíc korun chatu v katastrálním území Janov u Litvínova.
Zahrádkářská chata a dva pozemky – zastavěná plocha a nádvoří a samotná zahrada o celkové rozloze 505 m2 byly předmětem již šestého kola výběrového řízení. Chata je přízemní, zděná, podsklepená a její stáří je odhadováno asi na 25 let.
 
Majetek získal ÚZSVM na základě rozhodnutí Okresního soudu v Mostě jako tzv. odúmrť.
 
Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: „dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu.“ Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb.,o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.
 
Informace o veškerém nemovitém majetku, který ÚZSVM nabízí ve výběrových řízeních, mohou zájemci nalézt také na webových stránkách ÚZSVM, v odkazu www.uzsvm.cz/majetek/prodej-nemoviteho-majetku, kde lze vybírat podle regionu, ceny či druhu nemovitosti.