Pondělí, 21. října 2019

Pionýr z roku 1961 prodal ÚZSVM za nejvyšší nabídku

17.10.2014
Pionýr z roku 1961 prodal ÚZSVM za nejvyšší nabídku
Motocykl JAWA 50-20 Pionýr z roku 1961 prodali zaměstnanci odboru Odloučené pracoviště Chomutov (Územní pracoviště Ústí nad Labem) za nejvyšší nabídku podanou ve výběrovém řízení.
​ÚZSVM stanovil minimální kupní cenu na prodej JAWY 10 tisíc korun. Z pěti uchazečů, kteří se do výběrového řízení přihlásili, vyhrál zájemce s nabídkou 20.600 korun. Motocykl je úplný a bez viditelného poničení a vzhledem k jeho stáří je v dobrém stavu. Technický průkaz se však nedochoval.
 
Motocykl připadl ÚZSVM na základě usnesení Okresního soudu Chomutov jako tzv. odúmrť.
 
Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to v § 1634 takto: „nedědí-li žádný dědic ani podle zákonné dědické posloupnosti, připadá dědictví státu a na stát se hledí, jako by byl zákonný dědic.“ Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb.,o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích.
Zájemci o koupi movitého majetku naleznou další nabídku ÚZSVM na webu: http://www.uzsvm.cz/majetek/prodej-moviteho-majetku/