Středa, 23. října 2019

Pozemky pod silnicemi na Chomutovsku získal bezúplatně Ústecký kraj

09.10.2014
Pozemky pod silnicemi na Chomutovsku získal bezúplatně Ústecký kraj
Tři pozemky v katastrálních územích Boleboř a Suchý Důl u Klášterce nad Ohří převedlo Ústeckému kraji Odloučené pracoviště ÚZSVM Chomutov.
Nemovitosti se nachází pod tělesy silnic III. třídy, jež jsou v majetku Ústeckého kraje. Jejich celková rozloha činí 13.513 m2 a účetní hodnota přesahuje 2,1 milionu korun. Převodem došlo ke sjednocení vlastníka pozemku a vlastníka silničního tělesa.
 
Dva z pozemků byly v minulosti zapsány na listu vlastnictví neznámého vlastníka. Jejich převodu tedy předcházelo majetkoprávní šetření s cílem zjistit skutečného majitele nemovitostí. Nejmenší z pozemků měl v minulosti ve správě Pozemkový fond ČR. Pozemek však dle skutečného stavu a způsobu využití nesplňoval podmínky zákona o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, a proto byl předán do příslušnosti hospodaření ÚZSVM.