Pondělí, 21. října 2019

Pozemky u Louckého kláštera ve Znojmě změnily majitele

13.10.2014
Pozemky u Louckého kláštera ve Znojmě změnily majitele
Dva pozemky v katastrálním území Znojmo-Louka prodalo za celkovou cenu 3,35 milionu korun ve výběrovém řízení Odloučené pracoviště ÚZSVM Znojmo. Nemovitosti se nachází v jižní části Znojma v blízkosti areálu Louckého kláštera a městské plovárny.
Souhrnná výměra parcel činí 7.490 m2. Podle platného územního plánu města Znojma jsou součástí rozvojové plochy určené pro bydlení. Podrobnější územně plánovací dokumentace – regulační plán je vymezuje jako veřejnou parkovou zeleň.