Pondělí, 21. října 2019

ÚZSVM převáděl na Klatovsku pozemky pod vodními toky

31.10.2014
ÚZSVM převáděl na Klatovsku pozemky pod vodními toky
Pozemky pod vodními toky nacházející se v různých katastrálních územích v okrese Klatovy bezúplatně převedlo státnímu podniku Povodí Vltavy Odloučené pracoviště ÚZSVM Klatovy.
Celková účetní hodnota nemovitostí je téměř 350 tisíc korun. Všechny pozemky byly původně zapsány jako vlastnictví místních národních výborů (MNV), jejich převodu proto předcházelo majetkoprávní šetření s cílem zjistit, kdo nyní disponuje právem s nimi hospodařit.