Úterý, 19. listopadu 2019

ÚZSVM prodal piano Petrof z roku 1929

27.10.2014
ÚZSVM prodal piano Petrof z roku 1929
Piano značky Petrof z roku 1929 prodali i se stoličkou zaměstnanci teplického pracoviště ÚZSVM (Územní pracoviště Ústí nad Labem), jedinému zájemci za více než 10 tisíc korun.

​Politura piana již byla značně poškozená a oprýskaná. ÚZSVM nabízel současně k prodeji také dřevěnou stoličku k pianu na kolečkách, dohromady za minimální kupní cenu 6.100 korun.

ÚZSVM nabyl tento majetek na základě usnesení Okresního soudu v Teplicích jako tzv. odúmrť.

Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to v § 1634 takto: „nedědí-li žádný dědic ani podle zákonné dědické posloupnosti, připadá dědictví státu a na stát se hledí, jako by byl zákonný dědic.“ Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb.,o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích.
Zájemci o koupi movitého majetku naleznou další nabídku ÚZSVM na webu: http://www.uzsvm.cz/majetek/prodej-moviteho-majetku/