ŘSD získalo od ÚZSVM čtyři pozemky v Harrachově

03.05.2021 - Semily

ÚZSVM v Semilech převedl Ředitelství silnic a dálnic čtyři pozemky v Harrachově o celkové výměře 209 m2.

Pozemky se nacházejí pod opěrnou zdí a staly se součástí silnice I. třídy, která spojuje Turnov s Harrachovem až po státní hranici s Polskem. Vlastníkem opěrné zdi je ŘSD. Hodnota pozemků byla podle oceňovací vyhlášky vyčíslena na 10 000 Kč a ŘSD je od ÚZSVM získal zdarma, jelikož splnilo zákonné podmínky pro bezúplatný převod.

 

ÚZSVM převzal pozemky jako nepotřebné od Správy Krkonošského národního parku. Uskutečněným převodem na ŘSD dochází ke sjednocení vlastnictví pozemků a staveb.

Přílohy: 453.JPG
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.