Čtvrtek, 2. dubna 2020

samostatné oddělení Interního auditu

Samostatné oddělení Interního auditu je organizačním útvarem, v jehož kompetenci jsou především úkoly a činnosti:
 
  • které vyplývají z příslušných ustanovení zákona o finanční kontrole;
  • komplexně zajišťuje auditorskou činnost na ÚZSVM, spolupracuje s příslušnými útvary Ministerstva financí a podle potřeby s externími auditory;
  • dle schváleného plánu interního auditu provádí finanční audity, audity systémů a výkonů, popř. další typy auditů;
  • prověřuje spolehlivost, integritu a vypovídající schopnost finančních informací, hodnotí systém zajištění řízení procesů;
  • provádí inspekční činnost se zaměřením na identifikaci rizik spojených s řízením a správou ÚZSVM, vyhledává příčiny negativních jevů.Vedoucí samostatného oddělení:
Ing. Jiří Benesch, DiS.
Tel.: 225 776 777
E-mail: jiri.benesch@uzsvm.cz