Pondělí, 21. ledna 2019

samostatné oddělení Interního auditu

Samostatné oddělení Interního auditu je organizačním útvarem, v jehož kompetenci jsou úkoly a činnosti:

 
 
  • které vyplývají především z příslušných ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů;
  • komplexně zajišťuje auditorskou činnost v Úřadu, spolupracuje s příslušnými útvary Ministerstva financí a podle potřeby s externími auditory;
  • dle schváleného plánu interního auditu provádí finanční audity, audity systémů a výkonů, popř. další typy auditů;
  • prověřuje spolehlivost, integritu a vypovídací schopnost finančních informací, hodnotí systém zajištění řízení procesů;
  • provádí inspekční činnost se zaměřením na identifikaci rizik spojených s řízením a správou Úřadu, vyhledává příčiny negativních jevů.
​​Vedoucí samostatného oddělení:
Ing. Jiří Benesch, DiS.
Tel.: 225 776 777
E-mail: jiri.benesch@uzsvm.cz