Samostatné oddělení Kanceláře generálního ředitele

Samostatné oddělení plní tyto hlavní úkoly: 
  • vede agendu generálního ředitele a připravuje podklady pro jeho jednání;
  • koordinuje činnosti při předávání stanovisek k návrhům právních předpisů nebo právních úprav v informačním systému eKLEP (Elektronická knihovna legislativního procesu Úřadu vlády ČR);
  • navrhuje systémová opatření a zajišťuje koordinaci činností ÚZSVM, včetně spolupráce s ostatními orgány státní správy;
  • zpracovává komplexní analýzy pro potřeby generálního ředitele;
  • koordinuje zahraniční kontakty podle aktuální potřeby ÚZSVM.
 
Pověřenec pro ochranu osobních údajů plní tyto hlavní úkoly: 
  • vykonává povinnosti plynoucí z Nařízení GDPR a souvisejících předpisů, včetně metodického řízení a tvorby související dokumentace a vnitřních předpisů ÚZSVM;
  • monitoruje soulad s Nařízením GDPR a dalšími předpisy EU nebo členských států v oblasti ochrany osobních údajů; monitoruje soulad s koncepcemi správce nebo zpracovatele v oblasti ochrany osobních údajů;
  • působí jako kontaktní místo pro dozorový úřad v záležitostech týkajících se zpracování osobních údajů.
Pověřena zastupováním pracovního místa vedoucího samostatného oddělení Mgr. Judita ZelbováTel.: 225 776 146E-mail: Judita.Zelbova@uzsvm.cz
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.