Pondělí, 21. ledna 2019

samostatné oddělení Kanceláře generálního ředitele

Samostatné oddělení plní tyto hlavní úkoly:

 
  • organizuje a koordinuje činnosti k zabezpečení denního výkonu funkce generálního ředitele; vede agendu generálního ředitele a připravuje podklady pro jeho jednání;
  • koordinuje činnosti při předávání zásadních stanovisek k návrhům koncepčně nových právních předpisů nebo právních úprav existujících předpisů v informačním systému eKLEP (Elektronická knihovna legislativního procesu Úřadu vlády ČR);
  • navrhuje systémová opatření a zajišťuje koordinaci činností Úřadu, včetně spolupráce s ostatními orgány státní správy;
  • zpracovává komplexní analýzy pro potřeby generálního ředitele na základě informací o činnosti organizačních složek státu a orgánů státní správy;
  • koordinuje zahraniční kontakty podle aktuální potřeby Úřadu.
 Pověřena zastupováním pracovního místa vedoucího samostaného oddělení:
Mgr. Tereza Medřická
Tel.: +420 225 776 349
E-mail: Tereza.Medricka@uzsvm.cz