Pondělí, 21. ledna 2019

samostatné oddělení Komunikace

Samostatné oddělení Komunikace zabezpečuje:

 
 
  • poskytování informací, včetně plnění informační povinnosti v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů;
  • vnější komunikaci Úřadu a styk s médii;
  • analyzuje informace z médií v oblasti působnosti Úřadu;
  • zajišťuje řídící, metodickou, konzultační a poradenskou činnost v oblasti komunikace ve vztahu k útvarům Územního pracoviště v hl. m. Praze a ostatních Územních pracovišť;
  • provádí rozbory a hodnocení publicity a podnětů veřejnosti k činnosti Úřadu, včetně návrhu na další postup; zajišťuje propagaci činností, záměrů a výsledků činnosti Úřadu;
  • zabezpečuje vnější komunikaci Úřadu, styk s médii a je garantem plnění informační povinnosti v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím;
  • zabezpečuje organizační a evidenční působnost v oblasti publikační činnosti zaměstnanců;
  • vytváří a garantuje koncepci obsahu webových stránek Úřadu a profilů Úřadu na sociálních sítích.

 Vedoucí samostatného oddělení:
Ing. Radek Ležatka
Tel.: 225 776 922
Mobil: 725 705 760
E-mail: radek.lezatka@uzsvm.cz