Šatny na hřišti v Jestřabí Lhotě už stojí na obecním

24.11.2022 - Kolín

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Kolíně prodal obci Jestřabí Lhota pozemek pod sportovními kabinami u místního fotbalového hřiště.

Na pozemku o výměře 72 m2 stojí část budovy zázemí sportovců, zbylý pozemek pod objektem je v majetku Jestřabí Lhoty. Budova samotná byla postavena obcí v létě 1961, od té doby nepřetržitě slouží pro sportovní aktivity občanů.

 

Původní pozemek vlastnil římsko-katolický kostel svatého Jakuba v Ovčárech. Jeho právní nástupce požádal o vydání tohoto pozemku na základě zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Jeho žádosti nebylo vyhověno z důvodu existence zákonné překážky pro vydání pozemku, kterou je fakt, že pozemek je zastavěný stavbou ve vlastnictví obce.

 

Kupní cena 29 000 Kč byla odvedena do státního rozpočtu.

 

K přímému prodeji přistupuje ÚZSVM v souladu s platnou právní úpravou v případech, kdy jsou rozdílné vlastnické vztahy k budově a pozemku. Primárním cílem je totiž sjednocení uvedených vlastnických režimů tak, aby nemovitou věc vlastnil pouze jeden subjekt.

Přílohy:Jestřabí Lhota - st.p.č. 284_2.JPGJestřabí Lhota - hřiště, ortofoto.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.