Pondělí, 21. ledna 2019

odbor Odloučené pracoviště Semily

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okrese Semily:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy.


Adresa:
Bítouchovská 1
513 14 Semily
Ředitelka:
Ing. Jana Háková
Tel.: 481 663 107
E-mail: jana.hakova@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Hakova.pdf

Kontakt

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Semily

ÚZSVM v Semilech podporuje místní spolek FOKUS

09.01.2019

Kolektiv semilského pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových navštívil zařízení FOKUS Semily v rámci Dne otevřených dveří, jehož tématem byly podzimní slavnosti.

ÚZSVM propadlo z trestné činnosti kladivo a páčidlo

08.01.2019

Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Semilech převzalo od Policie ČR kladivo a kovové páčidlo. Oba předměty byly použity ke spáchání trestného činu a propadly podle trestního zákoníku státu zastoupenému ÚZSVM, který zajistil fyzickou likvidaci.

ÚZSVM v Semilech převedl Státnímu pozemkovému úřadu pozemky o celkové výměře téměř 3 hektary

02.01.2019

Semilské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových předalo 26 zemědělských pozemků o celkové výměře 29 998 m² Státnímu pozemkovému úřadu, tedy organizační složce státu, která je příslušná s tímto druhem majetku hospodařit.

další aktuality