Čtvrtek, 2. dubna 2020

odbor Odloučené pracoviště Semily

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okrese Semily:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy.


Adresa:
Bítouchovská 1
513 14 Semily
Ředitelka:
Ing. Jana Háková
Tel.: 481 663 107
E-mail: jana.hakova@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Hakova.pdf

Kontakt

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Semily

Národní technické muzeum získalo od ÚZSVM retro rádia a magnetofon

26.03.2020

Semilské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových získalo z odúmrti historické technické předměty, o které projevilo zájem Národní technické muzeum v Praze. Majetek muzejní hodnoty byl nalezen v bytě po zemřelém, který neměl zákonné dědice.

ÚZSVM v Semilech převzal od policie předměty použité k páchání trestné činnosti

19.03.2020

Semilské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových převzalo od Policie České republiky téměř padesátku drobných nástrojů a předmětů, které byly použity ke spáchání trestného činu krádeže.

ÚZSVM v Semilech převzal od SPÚ pozemek v Krkonoších

12.03.2020

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Semilech převzal od Státního pozemkového úřadu (SPÚ) pozemek o výměře 145 m² v obci Benecko.

další aktuality