Soubor mincí již vlastní nový sběratel

16.05.2021 - Ústí nad Labem

ÚZSVM v Ústí nad Labem získal na základě usnesení Okresního soudu v Děčíně majetek po muži z Krásné Lípy zemřelém ve věku nedožitých 74 let. Jednalo se o řadu movitých věcí, které byly uloženy v úschově notářské kanceláře a dále nevelkou hotovost uloženou na vkladních knížkách.

Muž zemřel bez zanechání závěti, přičemž se nepodařilo zjistit, že by zanechal jakékoliv dědice ze zákona. Případní neznámí dědicové se na výzvu soudu nepřihlásili, proto dědictví připadlo jako odúmrť státu.

 

Ústeckému ÚZSVM se z tohoto dědictví podařilo prodat soubor 81 mincí pocházejících např. z dob Rakousko-Uherska, Československé republiky nebo Slovenské republiky. Jednalo se o běžná platidla z různých států, převážně evropských. Mince jsou běžným používáním opotřebené, dnes jsou již neplatné.

 

Tento soubor mincí byl znalcem numismatikem oceněn na tři tisíce korun. Za tuto cenu byly mince také nabízeny v prvním kole elektronické aukce. Po prvním kole aukce se nabízená kupní cena vyšplhala na 12 100 Kč. Avšak první ani druhý vítěz aukce vysoutěženou cenu neuhradili a byli dle pravidel označeni za zmařitele aukce. Ve druhém kole aukce byly tedy mince nabízeny za nejvyšší cenu dosaženou v prvním kole a k velkému překvapení byly za tuto kupní cenu prodány. Do aukce se přihlásilo 8 zájemců, bohužel aktivně se zapojil pouze jediný z nich, který se potvrzením nejnižšího podání ve výši 12 100 Kč stal šťastným majitelem sbírky mincí.

Přílohy:ÚL-03 - mince 2.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.