Spolumajitel pozemků bez předkupního práva vyhrál dvě aukce

17.03.2023 - České Budějovice

Jako odúmrť připadly do správy prachatického ÚZSVM spoluvlastnické podíly tří pozemků u Bezdrevského potoka. Zbylý spoluvlastník měl o pozemky velký zájem, nedisponoval však předkupním právem. Musel se tedy účastnit dvou aukcí, které ÚZSVM vyhlásil, obě vyhrál a stal se tak stoprocentním majitelem.

Po zemřelé ženě, která byla bez dědiců a nezanechala závěť, zůstaly v lokalitě zvané Za Ryndou podíly pozemků, které mají celkovou rozlohu 1 924 m2. Vypravitelka pohřbu o majetek zájem neměla a odmítla nemovitosti převzít. Soud poté dědické řízení zastavil a z důvodu ekonomiky pozůstalostního řízení tento majetek nepatrné hodnoty vydal státu.

 

Nemovitosti byly zatíženy věcným právem, konkrétně zástavním právem exekutorským. Před jejich prodejem zajistil ÚZSVM odstranění těchto zástavních práv z výpisu vlastnictví. Podle druhu majetku pak byly všechny tři spoluvlastnické podíly na pozemcích nejprve nabídnuty všem organizačním složkám státu a státním podnikům Lesy ČR a Povodí Vltavy. Žádný zájem z této strany projeven nebyl, a tak bylo přistoupeno k nabídce majetku veřejnosti na stránkách www.nabidkamajetku.cz. Kvůli poloze pozemků byly nabízeny ve dvou oddělených aukcích.

 

Aukcí se zúčastnil i spolumajitel pozemků, který měl o jejich plné vlastnictví velký zájem. Neměl však předkupní právo, a proto se musel pokusit koupit majetek právě prostřednictvím elektronických aukcí. Vlastník zbylých podílů obě vyhlášené aukce vyhrál a za celkovou cenu 23 900 korun stal se tak jediným majitelem prodávaných pozemků.

Výtěžek z prodeje byl odveden do státního rozpočtu.

Přílohy:u Bezdrevského potoka.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.