Spoluvlastnický podíl k pozemku byl prodán po odstranění nedostatku v katastru nemovitostí

19.07.2021 - Semily

Semilské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových prodalo poloviční spoluvlastnický podíl k pozemku v okrajové části města Vysoké nad Jizerou. Kupní smlouvě předcházela náprava evidence majetku v katastru nemovitostí.

ÚZSVM získal spoluvlastnické podíly na pozemcích ve Vysokém nad Jizerou a v Jablonci nad Jizerou z tzv. odúmrti. Osminové podíly na třech lesních pozemcích o výměře 7 700 m2 již dříve předal Lesům ČR, s.p. Problém se vyskytl u pozemku o výměře 3 m2, na kterém byla zjištěna část stavby garáže ve vlastnictví fyzické osoby.

 

Garáž nebyla zapsána v katastru nemovitostí, což se občas vyskytne u starších staveb postavených před několika desítkami let. Pátrání po dokladech ke stavbě zprvu nebylo úspěšné, v archivu stavebního úřadu se nepodařilo dohledat žádnou dokumentaci. V součinnosti s majitelem garáže se nakonec podařilo získat potřebné listiny, na základě kterých byla stavba garáže zapsána do nemovitostního registru.

 

Po odstranění nesouladu v katastru nemovitostí byl spoluvlastnický podíl odprodán majiteli garáže za kupní cenu 600 korun.

 

Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v občanském zákoníku takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona o majetku státu.

Přílohy: foto 9.7. semily.JPG
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.