Správce vodních toků přebírá pozemky na Novojičínsku

13.05.2022 - Nový Jičín

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Novém Jičíně předal Povodí Odry pozemky o rozloze téměř 20 000 m2 v hodnotě přes půl milionu korun.

Převedeny byly pozemky pod nvodními toky v různých místech Nového Jičína. Jednalo se o Hukovický potok, Lužní potok, či Vraženský potok zvaný Vraženka. ÚZSVM získal majetek do správy po již neexistujících subjektech, díky komplexním pozemkovým úpravám nebo v důsledku ukončení činnosti okresních úřadů.

Přílohy:95_Správce vodních toků přebírá pozemky na Novojičínsku.JPG95_Správce vodních toků přebírá pozemky na Novojičínsku2.JPG
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.