SPÚ získal přes 10 hektarů pozemků v Hrabyni na Opavsku

09.06.2021 - Opava

ÚZSVM v Opavě převedl Státnímu pozemkovému úřadu šest pozemků o celkové výměře 103 286 m² a hodnotě 607 446 Kč, které se nacházejí v katastrálním území Hrabyně.

Pozemky leží mimo zastavěné území obcě a tvoří součásti obhospodařovaných polí. S ohledem na typ a využití těchto pozemků byly převedeny do příslušnosti hospodařit SPÚ, který je dále využije pro zabezpečení výkonu své činnosti.

 

Pozemky ÚZSVM získal na základě tzv. odúmrti.

 

Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v občanském zákoníku takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona o majetku státu.

 

 

Přílohy: foto 667-1.JPG foto 901-1.JPG foto 1062 -1.JPG
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.