Pondělí, 14. října 2019

Kraj získal bezplatně další pozemky pod silnicemi

Liberec (kraj-lbc.cz) - Kraj během pěti let získal od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových bezplatně pozemky za více než 1,5 milionu korun. Méně administrativy, snadnější správa i další investice. To pro kraj představuje narovnávání majetkoprávních vztahů pod nemovitostmi a komunikacemi, které vlastní.
„Díky dobře nastavené spolupráci s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových kraj od roku 2013 od Úřadu bezplatně získal 7 107 m pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v celkové hodnotě více než 1,5 milionu korun,“ říká statutární náměstkyně hejtmana pro řízení ekonomiky, správy majetku a informatiky Jitka Volfová.
 
Kraj se snaží narovnávat majetkoprávní vztahy u svých nemovitostí a komunikací dlouhodobě. Když se to podaří a leží kompletně na krajských pozemcích, je pak jednodušší jejich údržba i další rozvoj. 

„Odpadá rovněž hodně administrativy. V případě jakékoliv činnosti na dané nemovitosti či komunikaci totiž kraj musí žádat o povolení vlastníky daných pozemků. Pokud je vlastníkem pozemků kraj, šetří čas i peníze,“ zdůrazňuje náměstkyně Volfová. 

Úřad na kraj například bezplatně převedl pozemky pod okružní křižovatkou v liberecké ulici České mládeže nebo pozemky důležité k výstavbě nových objektů pro Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice v katastrálním území Cvikov.​