Sobota, 25. ledna 2020

Stát převzal parcely v Hodoníně

Hodonín (Hodonínský deník) – Třináct pozemků po bývalém státním podniku Jihomoravské energetické závody, který je v současnosti v likvidaci, převzalo pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Hodoníně.
Šest převzatých pozemků leží poblíž centra Hodonína a stojí na nich garáže ve vlastnictví fyzických osob. „Dalších pět parcel se rozprostírá v zahrádkářské osadě v blízkosti koryta vodního toku a zbývající plochy se nacházejí v okrajových částech města,“ informovali pracovníci úřadu na konci minulého týdne. Státní podnik je v likvidaci od roku 2001.