Středa, 23. října 2019

ÚZSVM v Hradci Králové prověřil za 12 let celkem 3 426 smluv individuální bytové výstavby

Hradec Králové (parlamentnilisty.cz) - Od roku 2005 převzalo Územní pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Hradci Králové prostřednictvím jednotlivých odloučených pracovišť k prověření celkem 3 482 smluv o poskytnutí státních příspěvků na individuální bytovou výstavbu (IBV).

Na základě uvedených smluv byly občanům z 11 okresů bývalého Východočeského kraje poskytnuty v letech 1986 – 1995 příspěvky na individuální bytovou výstavbu. Podle dřívějších předpisů byly finanční prostředky poskytovány stavebníkům s podmínkou, že při výstavbě a následném užívání bytů a rodinných domů budou dodrženy všechny dané smluvní podmínky. 
 
Do příslušnosti ÚZSVM patří od roku 2005 také prověřování a kontrola dodržování dotačních pravidel. Individuální stavebníci, kteří na základě smlouvy finanční prostředky získali, se mimo jiné zavázali provést výstavbu v souladu s platným stavebním povolením a zkolaudovat stavbu tak, aby kolaudační rozhodnutí nabylo právní moci nejpozději do 10 let ode dne uzavření smlouvy. Ke smluvnímu ujednání dále patřila povinnost rodinný domek po dobu 10 let od uzavření smlouvy, nejméně však 8 let od kolaudace nepřevést na jiného bez souhlasu tehdejšího národního výboru či okresního úřadu a do uplynutí této doby jej užívat k trvalému bydlení. 
 
Z bezmála tří a půl tisíce smluv, které pracovníci ÚZSVM v Hradci králové za uplynulých dvanáct let prověřovali, bylo uzavřeno již 3 426 smluv. K dořešení zbývá pracovníkům úřadu ještě 45 případů porušení smluvník podmínek, které představují majetkovou hodnotu poskytnutých příspěvků ​​ve výši 4 188 870 Kč.​​
 
​​​​