Středa, 22. ledna 2020

Bezúplatný převod pozemků ve sportovním areálu

11.08.2010
Bezúplatný převod pozemků ve sportovním areálu
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kroměříž (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl do vlastnictví Obce Zborovice pozemky v katastrálním území Zborovice.
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kroměříž (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl do vlastnictví Obce Zborovice pozemky v katastrálním území Zborovice.

Jednalo se o pozemky o celkové velikosti 25.000 m˛. Jeden pozemek tvoří rozlohu hřiště, zbylé se nacházejí pod stavbami šaten a skladů, které jsou ve vlastnictví obce.

ÚZSVM majetek převedl z důvodu veřejného zájmu. Sportovní areál bude i nadále sloužit pro sportovní a tělovýchovné aktivity žáků místních škol, občany obce a místní občanská sdružení.