Úterý, 26. května 2020

Další statisíce z dědictví míří do státní kasy

02.08.2010
Další statisíce z dědictví míří do státní kasy
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Liberec (Územní pracoviště Ústí nad Labem), prodal ve 3. kole výběrového řízení nemovitosti za 285 tisíc korun.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Liberec (Územní pracoviště Ústí nad Labem), prodal ve 3. kole výběrového řízení nemovitosti za 285 tisíc korun.Předmětem prodeje byly 3 pozemky o celkové výměře 670 m2 a dům v obci Dětřichov. Rodinný dům o velikosti 2+1 je podsklepený a s podkrovím. Stáří nemovitosti je 119 let a tomu odpovídá celkový stav domu. Dva pozemky slouží jako zahrada, třetí pozemek je veden jako zastavěná plocha a nádvoří. Součástí prodeje byly také přistavěné vedlejší dřevěné stavby.Majetek získal ÚZSVM na základě usnesení Okresního soudu v Liberci jako tzv. odúmrť. Součástí dědictví byly také finanční prostředky ve výši cca 426 tisíc korun. Z tohoto dědictví ÚZSVM odvedl do státního rozpočtu částku 711 tisíc korun.Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.