Čtvrtek, 23. ledna 2020

Nelegální kopie nalezeny v bytě z dědictví

23.08.2010
Nelegální kopie nalezeny v bytě z dědictví
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Žďár nad Sázavou (Územní pracoviště Brno), získal z rozhodnutí okresního soudu jako tzv. odúmrť byt ve Žďáru nad Sázavou.

V bytě se nacházelo mimo jiné více než 3.500 CD a DVD nosičů. Originály CD a DVD s dalšími oceněnými movitými věcmi prodal ÚZSVM v nabídkovém řízení za 30 tisíc korun. Nelegální kopie a vybavení bytu nulové hodnoty bylo zlikvidováno. Byt bude následně prodán ve výběrovém řízení.

Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.