Úterý, 26. května 2020

Sjednocení vlastnických vztahů na Jablonecku

04.08.2010
Sjednocení vlastnických vztahů na Jablonecku
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Liberec, referát Jablonec nad Nisou (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedl pozemky v okrese Jablonec nad Nisou.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Liberec, referát Jablonec nad Nisou (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedl pozemky v okrese Jablonec nad Nisou. Jednalo se o celkem 7 pozemků o rozloze 10.605 m2. Celková účetní hodnota převedeného majetku je více než 880 tisíc korun.Pozemky o největší celkové výměře získalo město Tanvald, a to 2 pozemky v katastrálním území Šumburk nad Desnou o celkové výměře 7.805 m2. Pozemky jsou vedeny jako zpevněné plochy a zeleň v bytové zástavbě. Účetní hodnota přesahuje 630 tisíc korun.Celkem 4 pozemky pod místními komunikacemi o rozloze 1.355 m2 v katastrálních územích Mšeno nad Nisou, Proseč nad Nisou a Jablonec nad Nisou ÚZSVM převedl městu Jablonec nad Nisou.Poslední pozemek o rozloze 1.445 m2 v katastrálním území Bratříkov získala do svého vlastnictví obec Pěnčín.Převodem majetku umožnil ÚZSVM sjednotit vlastnické vztahy k pozemkům a místním komunikacím.