Pondělí, 17. února 2020

ÚZSVM předal lesní pozemky

20.08.2010
ÚZSVM předal lesní pozemky
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Břeclav (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl lesní pozemky státnímu podniku Lesy České republiky.
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Břeclav (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl lesní pozemky státnímu podniku Lesy České republiky.

ÚZSVM předal na Břeclavsku celkem 27 pozemků v katastrálních územích Zaječí, Borkovany, Nový Přerov a Charvátská Nová Ves. Celková hodnota pozemků o výměře cca 36 tisíc m2 je více než 136 tisíc korun.

ÚZSVM předává lesní pozemky organizační složce státu, která je pověřena hospodařit s tímto druhem majetku.