Středa, 27. května 2020

ÚZSVM převádí pozemky pod komunikacemi

24.08.2010
ÚZSVM převádí pozemky pod komunikacemi
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Prachatice (Územní pracoviště České Budějovice), bezúplatně převedl obci Stachy na Prachaticku spoluvlastnický podíl k pozemku pod komunikací.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Prachatice (Územní pracoviště České Budějovice), bezúplatně převedl obci Stachy na Prachaticku spoluvlastnický podíl k pozemku pod komunikací.Jednalo se o komplikovaný případ, kdy zaměstnanci ÚZSVM museli nejprve dohledat všechny spoluvlastníky, aby získali jejich souhlas s převodem pozemku. ÚZSVM se ve spolupráci s obcí Strachy podařilo zajistit vyjádření dalších 12 spoluvlastníků, z nichž jeden měl trvalý pobyt mimo území České republiky. Po zajištění souhlasu všech spoluvlastníků již nic nebránilo v bezúplatném převodu pozemku na obec.ÚZSVM dále pokračuje v identifikaci a následném předávání pozemků pod komunikacemi do vlastnictví obcí. Jedná se zejména o pozemky pod místními komunikacemi, o které mají obce zájem z důvodu možnosti získání dotací na jejich opravy. Zaměstnanci ÚZSVM často naráží při lustracích pozemků na složité a nevyjasněné vlastnické vztahy či na značný počet spoluvlastníků dané nemovitosti. V případě více spoluvlastníků se ÚZSVM osvědčuje spolupráce s obcemi, které pomáhají dohledávat spoluvlastníky nemovitostí.