Pátek, 21. února 2020

ÚZSVM převedl majetek obci

13.08.2010
ÚZSVM převedl majetek obci
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Havlíčkův Brod (Územní pracoviště Hradec Králové), bezúplatně převedl obci Příseka pozemek v katastrálním území Příseka u Světlé nad Sázavou, který tvoří v obci veřejné prostranství.
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Havlíčkův Brod (Územní pracoviště Hradec Králové), bezúplatně převedl obci Příseka pozemek v katastrálním území Příseka u Světlé nad Sázavou, který tvoří v obci veřejné prostranství.

Na pozemku se nachází stavba kanalizační a vodovodní sítě, rozvod plynu, rozvod optických kabelů i veřejného osvětlení.