Pátek, 21. února 2020

ÚZSVM zlikviduje padělek obrazu za 62 milionů korun

25.08.2010
ÚZSVM zlikviduje padělek obrazu za 62 milionů korun
ÚZSVM, Odbor Odloučené pracoviště Olomouc (Územní pracoviště Ostrava), získal k realizaci majetek zajištěný v trestním řízení, a to obraz označovaný jako Alpská krajina s hradem.

ÚZSVM, Odbor Odloučené pracoviště Olomouc (Územní pracoviště Ostrava), získal k realizaci majetek zajištěný v trestním řízení, a to obraz označovaný jako Alpská krajina s hradem. Vzhledem k tomu, že se jedná o padělek a jeho hodnota je nulová, zajistí zaměstnanci ÚZSVM jeho komisionální likvidaci.Pravost obrazu byla doložena znaleckým posudkem, který vypracoval soudní znalec v odvětví ceny a odhady výtvarných a uměleckých děl. Zde byl jako autor obrazu uveden Caspar David Friedrich a hodnota obrazu o rozměrech 56,5 x 54 cm byla stanovena na 62 milionů korun. Období vzniku obrazu bylo určeno kolem roku 1825. Obžalovaný, který tento obraz hodlal prodat do zahraničí, nabízel případným zájemcům další obrazy za desítky milionů korun s tím, že jde o díla známých mistrů, přestože mu bylo známo, že jde o falsifikáty a pravost obrazů dokládal znaleckými posudky zpracovanými k tomuto účelu.Případ byl odhalen na základě oznámení zaměstnance Národní galerie v Praze, kde si vyžádal posouzení zprostředkovatel prodeje. Policejní orgán rozhodl o realizaci předstíraného převodu a nasadil za tímto účelem policejního agenta, který v místě bydliště navštívil obžalovaného a předstíral zájem o koupi obrazu. Po podpisu kupní smlouvy při předávání peněz byl obžalovaný zatčen policisty a obraz byl zadržen.ÚZSVM vykonává vybrané činnosti podle zákona o výkonu zajištění věcí v trestním řízení. Policejní orgány, státní zástupci a soudci pověřují ÚZSVM správou majetku a věcí v trestním řízení. Agenda správy zajištěného majetku je mimořádně náročná, a to jak po věcné tak i po právní stránce, neboť jde zpravidla o majetek luxusní nebo jinak citlivé povahy. Agenda se postupně rozšiřuje, novelami zákonů se předmětem zajištění staly i věci použité ke spáchání trestného činu a dále věci získané jako výnos v souvislosti s trestnou činností, případně věci, které měly být použity ke spáchání trestného činu.