Pátek, 29. května 2020

Hraniční přechod Hevlín je majetkem obce

10.08.2009
Hraniční přechod Hevlín je majetkem obce
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Znojmo (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl obci Hevlín majetek, jehož účetní hodnota je téměř 10 milionů korun. Jednalo se o nemovitosti na hraničním přechodu Hevlín, který se nachází na hranicích s Rakouskou republikou.
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Znojmo (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl obci Hevlín majetek, jehož účetní hodnota je téměř 10 milionů korun. Jednalo se o nemovitosti na hraničním přechodu Hevlín, který se nachází na hranicích s Rakouskou republikou.

Díky převodu získala obec do svého vlastnictví jednopodlažní budovu občanské vybavenosti včetně příslušenství a parcelu o celkové rozloze cca 3,5 tisíce m˛. Budova hraničního přechodu byla zkolaudována v prosinci roku 1978 a tomuto datu odpovídá i její technický stav. O budoucím využití převedených nemovitostí obec v současné době jedná.