Pátek, 29. května 2020

ÚZSVM převedl 15 pozemků Novému Jičínu

19.08.2009
ÚZSVM převedl 15 pozemků Novému Jičínu
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Nový Jičín (Územní pracoviště Ostrava), bezúplatně převedli od počátku roku 2009 celkem 15 pozemků do vlastnictví města Nový Jičín. Celková hodnota majetku je téměř 3 miliony korun.

Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Nový Jičín (Územní pracoviště Ostrava), bezúplatně převedli od počátku roku 2009 celkem 15 pozemků do vlastnictví města Nový Jičín. Celková hodnota majetku je téměř 3 miliony korun.Z toho 7 pozemků v účetní hodnotě téměř 206 tisíc korun a o celkové výměře 2 998 m2 byly pozemky pod komunikacemi v katastrálním území Nový Jičín “ Horní a Dolní Předměstí, Libhošť a ilina u Nového Jičína. Tímto bezúplatným převodem došlo ke sjednocení majetku místních komunikací a pozemků pod těmito komunikacemi.Dalších 8 pozemků o celkové výměře 97.649 m2 a o celkové účetní hodnotě přes 2,7 milionů korun jsou pozemky veřejně přístupných ploch v různých sídlištích města.Město Nový Jičín tak může plnit veřejnou službu pro občany v rámci své zákonem svěřené působnosti a zahájit realizaci stavby regenerace sídlišť, což znamená rekonstrukci komunikací a chodníků, vybudování dětských hřišť, úprav parkovacích ploch a rozsáhlou obnovu zeleně s doplněním vhodné parkové výsadby.