Pátek, 29. května 2020

ÚZSVM převedl městu domov důchodců

17.08.2009
ÚZSVM převedl městu domov důchodců
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Ústí nad Orlicí (Územní pracoviště Hradec Králové), převedl bezúplatně většinovou část domova důchodců městu Ústí nad Orlicí. Celková účetní hodnota převedeného majetku je téměř 17,5 milionů korun.
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Ústí nad Orlicí (Územní pracoviště Hradec Králové), převedl bezúplatně většinovou část domova důchodců městu Ústí nad Orlicí. Celková účetní hodnota převedeného majetku je téměř 17,5 milionů korun.

Jednalo se o nový pavilon, objekty stravovacího provozu a kotelny, dále o větší počet souvisejících pozemků, které tvoří místní komunikace a oddychové zelené plochy pro obyvatele. Jde o objekty ze 70. a 80. let 20. století, je reálná hodnota zmíněného majetku několikanásobně vyšší. ÚZSVM převodem umožnil sjednocení majetku v areálu domova důchodců s tzv. starým domovem, který je historickým majetkem města. Dále také bude mít město možnost využít i programy, k jejichž realizaci je nezbytné být vlastníkem nemovitostí.