Pátek, 29. května 2020

ÚZSVM převzal do správy další zajištěné automobily

05.08.2009
ÚZSVM převzal do správy další zajištěné automobily
ÚZSVM, Odbor Odloučené pracoviště Zlín (Územní pracoviště Brno), převzal do správy další 2 motorová vozidla, která Policie ČR zajistila fyzické osobě. Automobily jsou výnosem z trestné činnosti podezřelé osoby a jsou zajištěny jako náhradní hodnota.
ÚZSVM, Odbor Odloučené pracoviště Zlín (Územní pracoviště Brno), převzal do správy další 2 motorová vozidla, která Policie ČR zajistila fyzické osobě. Automobily jsou výnosem z trestné činnosti podezřelé osoby a jsou zajištěny jako náhradní hodnota.

ÚZSVM převzal osobní automobily Citroen C5 a Toyota Yaris na základě pověření vydaných Policií ČR v souladu se zákonem a se souhlasem Krajského státního zastupitelství ve Zlíně. ÚZSVM bude mít ve správě tento majetek až do doby pravomocného rozhodnutí soudu v trestní věci. Celková pořizovací hodnota zajištěných vozidel činí cca 700 tisíc korun.

Výkon správy takto zajištěného majetku spočívá v zabezpečení jeho ochrany a údržby, aby se zamezilo vzniku škod na vozidlech při jejich delším odstavení z provozu. ÚZSVM proto provádí pravidelnou kontrolu zajištěných automobilů.

Pozn.: § 79f zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, v platném znění stanovuje: nelze-li dosáhnout vydání nebo odnětí věci nebo nelze-li zajistit peněžní prostředky na účtu, zaknihované cenné papíry, nemovitost nebo jinou majetkovou hodnotu, které jsou určeny ke spáchání trestného činu nebo k jeho spáchání byly užity, nebo jsou výnosem z trestné činnosti, může být místo nich zajištěna náhradní hodnota, která jejich hodnotě odpovídá, byť jen zčásti.