Pátek, 29. května 2020

Vkladní knížka vynesla zisk

12.08.2009
Vkladní knížka vynesla zisk
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Tábor (Územní pracoviště České Budějovice), odvedl do státního rozpočtu téměř 440 tisíc korun. Peníze byly uloženy na vkladní knížce, kterou ÚZSVM získal rozhodnutím Okresního soudu v Táboře jako tzv. odúmrť.
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Tábor (Územní pracoviště České Budějovice), odvedl do státního rozpočtu téměř 440 tisíc korun. Peníze byly uloženy na vkladní knížce, kterou ÚZSVM získal rozhodnutím Okresního soudu v Táboře jako tzv. odúmrť.

ÚZSVM zrušil vkladní knížku u příslušného peněžního ústavu a finanční prostředky odvedl do státní pokladny.

Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.