Čtvrtek, 20. února 2020

Na Litoměřice stát převedl pozemky pod místními komunikacemi

26.08.2009
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) pokračuje ve druhém pololetí letošního roku v uspořádávání vlastnických vztahů k pozemkům pod komunikacemi ve vlastnictví státu a staveb pozemních komunikací, které jsou nejčastěji ve vlastnictví obcí a krajů.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) pokračuje ve druhém pololetí letošního roku v uspořádávání vlastnických vztahů k pozemkům pod komunikacemi ve vlastnictví státu a staveb pozemních komunikací, které jsou nejčastěji ve vlastnictví obcí a krajů. Litoměřický odbor ÚZSVM bezúplatně převedl 13 pozemků pod místními komunikacemi o celkové výměře 12.243 m2 městu Litoměřice. Celková účetní hodnota těchto převedených pozemků činí více než 2,2 milionu korun, informovala Jana Rennerová ze samostatného odboru Komunikace ÚZSVM.