Pondělí, 17. února 2020

O barokní kapličku Panny Marie bude pečovat obec

04.08.2009
Chbany získaly barokní kapličku Panny Marie, která stojí při vjezdu do obce. Bezúplatně ji do jejího majetku převedl Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Chbany získaly barokní kapličku Panny Marie, která stojí při vjezdu do obce. Bezúplatně ji do jejího majetku převedl Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Jedná se o drobnou venkovskou sakrální stavbu a pozemek pod ní. Pochází z roku 1714, včetně kamenné sochy Panny Marie s Ježíškem. Chbanští o kapličku pečují už řadu let. Po jejím převzetí mají v plánu provést další opravy kapličky.
Všechny sakrální stavby v majetku obce máme opravené. Tato je v nejhorším stavu, takže se budeme snažit získat dotace na její obnovu, upřesnil starosta Josef Zajíc. Jak dodal o sochu, která stojí před kapličku, se zřejmě postarají studenti pražské Vysoké školy umělecko“průmyslové.
Dlouhodobě s nimi spolupracujeme. Restaurovali nám už několik památek. dodal.
Kaplička je zapsaná ve státním seznamu nemovitých kulturních památek Severočeského kraje. Její účetní hodnota včetně pozemku přesahuje čtyřicet pět tisíc korun.