Středa, 22. ledna 2020

Sportovní komplex je věcí veřejnou

25.08.2009
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových je adresovaná aktualizovaná žádost o bezúplatný převod pozemků z majetku ČR na město Nový Bor, konkrétně lokality cyklistický areál.

Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových je adresovaná aktualizovaná žádost o bezúplatný převod pozemků z majetku ČR na město Nový Bor, konkrétně lokality cyklistický areál.
Od poloviny devadesátých let jsme o tyto pozemky žádali několikrát, ale vždy se vyskytlo něco, proč nám nevyhověli. Jedním z hlavních důvodů byla skutečnost, že si na pozemky jako rodový majetek činil nárok hrabě František Oldřich Kinský, připomíná starosta Nového Boru Jindřich Mareš.


Ten zdůrazňuje, že žádají výhradně o bezúplatný převod pozemků, které jsou podle územního plánu určené pro vybudování sportovišť a obslužných komunikací.


Záměrem je vytvoření volně přístupného přírodního sportovně relaxačního areálu. V naší žádosti zdůrazňujeme, že jeho vybudování je věcí veřejnou. Měl by zdarma sloužit nejen k uspokojování potřeb našich občanů v oblasti sportovní, odpočinkové, kulturní, vzdělávací a osvětové, ale také návštěvníkům z celé republiky, upřesňuje starosta a vypočítává, co by mohlo postupně vyrůst na jednotlivých plochách: Cyklistický areál, dětský horolezeckých svět, dětský areál, víceúčelové hřiště, relaxační zóna pro seniory i naučné stezky.
Podle původních plánů měly být v dané lokalitě postaveny rodinné domky, ale od toho město ustoupilo.


Územní plán rodinné domy nevylučuje, ale mohlo by jich být postaveno jen několik, a to v okolí ulic V Hájku a U Obory, doplňuje Lukáš Hrádek, vedoucí odboru rozvoje města. Bude záležet na podmínkách převodu. Parcely pro stavby rodinných domů nemohou být v žádném případě převedeny na město bezúplatně. Město je kupovat nehodlá a ani nemá na jejich koupi finanční prostředky.

Odbor rozvoje města v současné době zpracovává zkrácenou územní plošnou studii urbanistického členění lokality cyklistický areál.


Vybudování tak rozsáhlého komplexu, jakým má být náš přírodní sportovně relaxační areál, je během na dlouhé trati a samozřejmě bude závislé na finančních možnostech města, připomíná starosta.