Neděle, 19. ledna 2020

Svojkov vybuduje park

12.08.2009
Hospodářskou budovu bývalého zámečku a chatu bezúplatně převedl ÚZSVM obci Svojkov. Úřad již dříve předal obci pozemky a zříceninu skalního hradu Svojkov ze 14. století.
Hospodářskou budovu bývalého zámečku a chatu bezúplatně převedl ÚZSVM obci Svojkov. Úřad již dříve předal obci pozemky a zříceninu skalního hradu Svojkov ze 14. století. Nyní převedl dvě zbývající stavby, které se nacházejí v tomto areálu. Areál skalního hrádku Svojkov je významným kulturním dědictvím. Pozemky parkového a lesoparkového charakteru jsou prohlášeny za kulturní památku. Obec má záměr vybudovat v tomto areálu naučný park s klidovou zónou a regenerovat zámeckou zahradu.