Čtvrtek, 20. února 2020

Hrádek nad Nisou je dalším hraničním přechodem bez překážek

20.08.2008
Hrádek nad Nisou je dalším hraničním přechodem bez překážek
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Liberec (Územní pracoviště Ústí nad Labem), zajistil odstranění překážek silničního provozu na hraničním přechodu Hrádek nad Nisou.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Liberec (Územní pracoviště Ústí nad Labem), zajistil odstranění překážek silničního provozu na hraničním přechodu Hrádek nad Nisou. Likvidaci ocelového zastřešení odbavovacího prostoru a středových buněk zabezpečil ÚZSVM na základě usnesení Vlády ČR.ÚZSVM zajistil stavební dokumentaci, vyjádření k odstranění stavby a odbornou firmu, kterou vybral ve výběrovém řízení.Odstranění zastřešení proběhlo před stanoveným termínem. V současné době probíhají dokončovací práce a zakázka bude převzata od dodavatelské firmy dne 22. 8. 2008.Hraniční přechod Hrádek nad Nisou je dalším hraničním přechodem v Ústeckém a Libereckém kraji, kde ÚZSVM odstranil překážky silničního provozu. Průjezd je nyní zcela bezproblémový. ÚZSVM budovu celnice bezúplatně převede městu Hrádek nad Nisou.